Type number Package name Configuration Reverse Stand off Voltage V<sub>R</sub> (V) Breakdown Voltage V<sub>BR</sub>@I<sub>T</sub> (V) [min] Breakdown Voltage V<sub>BR</sub>@I<sub>T</sub> (V) [max] Test current I<sub>T</sub> (mA) Max.Clamping Voltage V<sub>C</sub>@I<sub>PP</sub> (V) Max.Peak Pulse Current I<sub>pp</sub>@10/1000 μs(A) Maximum Reverse Leakage I<sub>R</sub>@V<sub>R</sub> (μA) Datasheet
P1KSMBJ6.8A SMB Uni-directional 5.8 6.45 7.14 10 10.5 95.2 900 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ6.8CA SMB Bi-directional 5.8 6.45 7.14 10 10.5 95.2 900 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ7.5A SMB Uni-directional 6.4 7.13 7.88 10 11.3 88.5 400 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ7.5CA SMB Bi-directional 6.4 7.13 7.88 10 11.3 88.5 400 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ8.2A SMB Uni-directional 7.02 7.79 8.61 10 12.1 82.6 180 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ8.2CA SMB Bi-directional 7.02 7.79 8.61 10 12.1 82.6 180 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ9.1A SMB Uni-directional 7.78 8.65 9.55 1 13.4 74.6 45 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ9.1CA SMB Bi-directional 7.78 8.65 9.55 1 13.4 74.6 45 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ10A SMB Uni-directional 8.55 9.5 10.5 1 14.5 69 8 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ10CA SMB Bi-directional 8.55 9.5 10.5 1 14.5 69 8 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ11A SMB Uni-directional 9.4 10.5 11.6 1 15.6 64.1 4 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ11CA SMB Bi-directional 9.4 10.5 11.6 1 15.6 64.1 4 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ12A SMB Uni-directional 10.2 11.4 12.6 1 16.7 59.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ12CA SMB Bi-directional 10.2 11.4 12.6 1 16.7 59.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ13A SMB Uni-directional 11.1 12.4 13.7 1 18.2 54.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ13CA SMB Bi-directional 11.1 12.4 13.7 1 18.2 54.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ15A SMB Uni-directional 12.8 14.3 15.8 1 21.2 47.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ15CA SMB Bi-directional 12.8 14.3 15.8 1 21.2 47.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ16A SMB Uni-directional 13.6 15.2 16.8 1 22.5 44.4 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ16CA SMB Bi-directional 13.6 15.2 16.8 1 22.5 44.4 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ18A SMB Uni-directional 15.3 17.1 18.9 1 25.5 39.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ18CA SMB Bi-directional 15.3 17.1 18.9 1 25.5 39.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ20A SMB Uni-directional 17.1 19 21 1 27.7 36.1 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ20CA SMB Bi-directional 17.1 19 21 1 27.7 36.1 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ22A SMB Uni-directional 18.8 20.9 23.1 1 30.6 32.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ22CA SMB Bi-directional 18.8 20.9 23.1 1 30.6 32.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ24A SMB Uni-directional 20.5 22.8 25.2 1 33.2 30.1 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ24CA SMB Bi-directional 20.5 22.8 25.2 1 33.2 30.1 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ27A SMB Uni-directional 23.1 25.7 28.4 1 37.5 26.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ27CA SMB Bi-directional 23.1 25.7 28.4 1 37.5 26.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ30A SMB Uni-directional 25.6 28.5 31.5 1 41.4 24.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ30CA SMB Bi-directional 25.6 28.5 31.5 1 41.4 24.2 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ33A SMB Uni-directional 28.2 31.4 34.7 1 45.7 21.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ33CA SMB Bi-directional 28.2 31.4 34.7 1 45.7 21.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ36A SMB Uni-directional 30.8 34.2 37.8 1 49.9 20 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ36CA SMB Bi-directional 30.8 34.2 37.8 1 49.9 20 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ39A SMB Uni-directional 33.3 37.1 41 1 53.9 18.6 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ39CA SMB Bi-directional 33.3 37.1 41 1 53.9 18.6 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ43A SMB Uni-directional 36.8 40.9 45.2 1 59.3 16.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ43CA SMB Bi-directional 36.8 40.9 45.2 1 59.3 16.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ47A SMB Uni-directional 40.2 44.7 49.4 1 64.8 15.4 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ47CA SMB Bi-directional 40.2 44.7 49.4 1 64.8 15.4 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ51A SMB Uni-directional 43.6 48.5 53.6 1 70.1 14.3 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ51CA SMB Bi-directional 43.6 48.5 53.6 1 70.1 14.3 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ56A SMB Uni-directional 47.8 53.2 58.8 1 77 13 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ56CA SMB Bi-directional 47.8 53.2 58.8 1 77 13 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ62A SMB Uni-directional 53 58.9 65.1 1 85 11.8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ62CA SMB Bi-directional 53 58.9 65.1 1 85 11.8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ68A SMB Uni-directional 58.1 64.6 71.4 1 92 10.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ68CA SMB Bi-directional 58.1 64.6 71.4 1 92 10.9 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ75A SMB Uni-directional 64.1 71.3 78.8 1 103 9.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ75CA SMB Bi-directional 64.1 71.3 78.8 1 103 9.7 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ82A SMB Uni-directional 70.1 77.9 86.1 1 113 8.8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ82CA SMB Bi-directional 70.1 77.9 86.1 1 113 8.8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ91A SMB Uni-directional 77.8 86.5 95.5 1 125 8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ91CA SMB Bi-directional 77.8 86.5 95.5 1 125 8 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ100A SMB Uni-directional 85.5 95 105 1 137 7.3 1 P1KSMBJ Series.pdf
P1KSMBJ100CA SMB Bi-directional 85.5 95 105 1 137 7.3 1 P1KSMBJ Series.pdf